• Posted: 29 ธันวาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,115 ครั้ง

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตามประกาศนี้