• Posted: 06 ธันวาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,340 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1 / 2565 และประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1 / 2565 และประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/ 2565