• Posted: 29 พฤศจิกายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,251 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครงาน โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้วยโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานขนส่งน้ำดื่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. พนักงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

        คุณสมบัติ

           - เพศชาย

           - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

           - วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

           - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(กรณีพนักงานขับรถ)

สามารถสมัครได้ที่ โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-722101 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ