• Posted: 26 พฤศจิกายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,547 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2565  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://work.rmu.ac.th/ เท่านั้น รายละเอียดตามประกาศนี้