• Posted: 06 กันยายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,371 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏไม่มีผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด