• Posted: 26 สิงหาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,350 ครั้ง

เพิ่มเติมรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น เกิดความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรฯ รหัสหน่วยงานที่สมัคร 101ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งที่ 3/2565 ตามประกาศนี้