• Posted: 05 สิงหาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 2,470 ครั้ง

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4 / 2565 (ตำแหน่งอาจารย์ , นักวิชาการศึกษา , นักตรวจสอบภายใน)

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4 / 2565 (ตำแหน่งอาจารย์ , นักวิชาการศึกษา , นักตรวจสอบภายใน)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร