• Posted: 27 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,724 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้