• Posted: 18 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,324 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ (ทดสอบปฏิบัติการสอนตามหัวข้อที่กำหนด) ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้