• Posted: 26 เมษายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,482 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้