• Posted: 30 พฤศจิกายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 2,308 ครั้ง

ประกาศผลการสอบ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศผลการสอบ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันลำดับที่บรรจุครั้งแรก ไปรายงานตัวภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่สำนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์