• Posted: 08 ตุลาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,264 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 5 รายการ จำนวน 158 ชิ้น