• Posted: 11 กันยายน 2564
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 1,982 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครงาน โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ด้วยโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานรายเดือนของโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. พนักงานบัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

        คุณสมบัติ

           - เพศหญิง

           - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

           - วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส , ปริญญาตรีขึ้นไป

สามารถสมัครได้ที่ โครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-722101 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ