• Posted: 21 พฤษภาคม 2564
  • By: กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • เปิดอ่าน: 1,562 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา