• Posted: 21 พฤษภาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,718 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี อัตราเงินเดือน 15,070 บาท จำนวน 1 อัตรา

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี อัตราเงินเดือน 15,070 บาท จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ)
รับสมัครระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmucoop.com/new/public/news/read/69