• Posted: 18 พฤษภาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,226 ครั้ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 2. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 3. อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา