• Posted: 04 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,740 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้