• Posted: 20 มกราคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,530 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้