• Posted: 08 ธันวาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 4,173 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 6/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)