• Posted: 29 สิงหาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,363 ครั้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น)

การแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมสันต์ ชมภูราช และ นายบริราช สินตา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ภาณุวัฒน์ เกตุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลดีเด่น) ประเภท Open Topic ในการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

http://sci.rmu.ac.th/sci2/2017/?p=5081