• Posted: 06 พฤศจิกายน 2560
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 3,530 ครั้ง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย

#รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560

อันดับ 1 #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์
อันดับ 3 ราชภัฏเลย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม