• Posted: 20 ธันวาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 672 ครั้ง

การแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 11 - 20 มกราคม 2562

การแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ 11 - 20 มกราคม 2562

http://ubrugames46.ubru.ac.th

https://www.facebook.com/pg/ubrugames46/