• Posted: 19 มีนาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,164 ครั้ง

ขอความร่วมมือ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ค.59 - 31 พ.ค.60) ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 (1 ก.ค.59 - 31 พ.ค.60)

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

 

คลิกทำแบบสำรวจ