• Posted: 28 พฤศจิกายน 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 265 ครั้ง

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติ, และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ หน้าอาคาร 4 และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

              ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกำหนดการดังนี้

              เวลา 07.30 น.     ลงทะเบียน (เสาธงอาคาร 4)

              เวลา 08.00 น.     พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ประธานในพิธี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำร้องเพลงชาติ

              เวลา 08.20 น.     อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ชมบอร์ดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

การแต่งกาย         ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เสื้อเหลือง

                        นักศึกษา ชุดนักศึกษา