• Posted: 31 ตุลาคม 2561
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 165 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 9 พ.ย.2562

.