• Posted: 03 ตุลาคม 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,820 ครั้ง

TCAS 2562 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระบบรับสมัคร http://admission.rmu.ac.th