• Posted: 26 กันยายน 2561
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 454 ครั้ง

เดิน-วิ่งการกศุลเพื่อน้องที่ขาดเเคลน 5 กิโลเมตร 12 ตุลาคม 2561

ด้วยนักศึกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 2 ได้จัดทำโครงการเดิน-วิ่งการกศุลเพื่อน้องที่ขาดเเคลน ระยะทาง5 กิโลเมตร ซึ่งการจัดทำโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการแข่งขันกีฬา โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์

โดยกำหนดจัดงานขึ้นวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ลานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ปล่อยตัว เวลา 06.00 น. 

ค่าสมัคร เพียง 60 บาท (สมัครในงาน)

สอบถามโทร 094-3626203